To contact us please write to marcin@matchbox.com.pl or adam@matchbox.com.pl
"Matchbox", "75", "Rola-matics". "Superfast", "StreakSets", "SuperKings" and "SpeedKings" are registered trademarks of Mattel Inc.,
"Lesney" is a registered trademark of Racing Champions International Limited.
This site is not affiliated with Mattel, Racing Champions International Limited, or any other of the manufacturers listed in the interests area of the site.
"Matchbox", "75", "Rola-matics", "Superfast", "StreakSets", "SuperKings" i "SpeedKings" są zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Mattel Inc.,
"Lesney" jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy Racing Champions International Limited.
Ta strona nie jest powiązana z Mattel, Racing Champions International Limited lub jakimkolwiek innym z producentów wymienionych w zawartości strony.
Aigel AB 2007